Lưu trữ Tin nội bộ - Trang 9 trên 12 - Hyundai Sơn Trà

0941.555.404

Tin nội bộ

THỂ LỆ CUỘC THI

THỂ LỆ CUỘC THI

I. THÔNG TIN CHUNG – Đơn vị tổ chức: Công ty cổ phần Hyundai Thành Công – Phạm vi tổ chức: Lãnh thổ Việt Nam – Lộ trình dự thi: Chặng 1: 22/11/2019 – 19/12/2019 | Ngẫu hứng cùng KONA ...