Tra cứu thông tin hội viên - Hyundai Sơn Trà

0941.555.404

Tra cứu thông tin hội viên

Tra cứu thông tin hội viên

Vào link đăng nhập tại đây

Vào link đăng ký tại đây

Hướng dẫn đăng ký

Bước 1: Nhập email cá nhân để đăng ký, nhập mật khẩu và nhập lại mật khẩu.

Bước 2: Đăng nhập lại hệ thống

Bước 3: Nhập mã hội viên

Cách lấy mã hội viên từ số thẻ: Mã hội viên là ký tự thứ 6-> ký tự 12 trong dãy số thẻ

Hướng dẫn tra cứu

Tra cứu các thông tin các thông tin

Thông tin hội viên
Thông tin thẻ
Lịch sử tích điểm
Lịch sử đổi/sử dụng tiền


Xem “Thông tin hội viên” chọn icon 

Xem “Thông tin hội Thẻ” chọn icon 

Xem “Lịch sử tích điểm” chọn icon 

Xem “Lịch sử đổi/sử dụng tiền” chọn icon 

Để biết thêm thông tin chi tiết hay thắc, vui lòng liên hệ hotline 0914.555.404